5. november

Projekti ei teinud, jätkame järgmine kord. Tegime isadepäevaks ettevalmistusi ning võistlusi. Saime tehtud järgmise missiooni, mis koosneb kahest osaks ning mis annab kokku 16p.

29. oktoober

https://en.wikipedia.org/wiki/File:FLLlogo.png

Valmistati roboti stardiraam, et välistada ebatäpseid ning pidevat korrigeerimist vajavat roboti asetust. Valmis sai järgmine missioon, kokku hetkeseisuga 4 missiooni. Projekt arenes jõudsalt, seades kahtluse alla eelmise variandi tõesuse ning reaalsuse.

22. oktoober (laager vaheajal)

http://firstlegoleague.org/challenge#block-block-18

Töö jätkamine missioonide ning projekti alal. Valmis sai 3 missiooni, samuti projekti kondikava probleemi ning algse lahenduse järgi.

15. oktoober

https://www.firstroboticscanada.org/get-involved/start-a-team/

Roboti kokkupanemise alustamine ning programmeerimine. Tutvumine selle aasta projekti teema ning probleemidega.

8. oktoober

2018/19 õ.a esimene tund

FIRST LEGO LEAGUE tutvustus ning sissejuhatus uude hooaega ning tegemistesse. FLL laua kokkupanemine ning muu info.

Selle aasta teema on "Orbiidile", kus tuleb uurida astronaudiga seonduvaid probleeme.

15. robootikatund

Viieteistkümnendas tunnis võtsime sumoroboti ette. Õppisime selgeks, kuidas kasutada värviandurit ning kuidas ehitada selline sumorobot, mis suudaks otsida ja jälitada ning rünnata teist sumorobotit. Pidasime ka väikese turniiri maha.

FIRST LEGO League-FLL

14. jaanuaril toimus Laagri kooli First Lego League võistlus (FLL), kus Ar.Bootikud osalesid esimest korda.

FLL jaguneb kolmeks: projekt, põhiväärtused ja robotimäng. Kõik need kuuluvad hindamisele.

Projekt ja robotimäng on vastavalt selle hooaja teemast, tänavusel aasat Hydrodynamics=Hüdrodünaamika, kus pidid robootikud leidma mingisuguse veega seonduva probleemi ning leidma sellele innovaatilise lahenduse.

Meie uurisime reovee likvideerimist ning äravoolu. Käisime veepuhastusjaamas, uurisime internetist jne. Meie lahenduseks oli looduslike ressurside ärakasutamine ehk töötada välja taimed, mis puhastaksid meredes jõgedes, järvedes ning tiikides vett.

Robotimänguks oli spetsiaalne laud koos mudelite ja missioonidega, mida oli vaja lahendada. Meie saavutasime esimeses voorus 85, teises voorus 80 ja kolmandas voorus 85 punkti.

 

Robootikanädal 8.-12. jaanuar

Jäänud on vaid loetud päevad võistluseni, mistõttu me teeme 8.;9.;11.; ning 12. jaanuaril robootikat.

8. jaanuar-käisime veel üks kord Ardu reoveepuhastusjaamas, tegime projekti esitlust ja täiustasime missioone

9. jaanuar- tegime projekti esitlust ning põhiväärtuste plakatit.

11. jaanuar- teeme ainult esitlust

12. jaanuar- teeme läbimängu (projekt+põhiväärtused+roboti mängulaud)

INFOT VÕISTLUSEST:

Võistlus: FLL (First lego League)

Millal: 14. jaanuaril

Kus: Laagri kool

Mida tehakse: võistlevad Põhja-Eesti robootika klubid (II voor, I voor toimub 13. jaanuaril Laagri Koolis)

Mida hinnatakse: projekti(selle aasta teema on Hüdrodünaamika), põhiväärtused(meeskonnasisene ning meeskonda iseloomustav plakat), roboti mängulauda(laud, millel on missioonid, mida peab robot täitma)

VAHEAJA TEGEVUSED

2.-5. jaanuarini toimus robootikalaager, kus keskendusime ainult FLL võistlusele. Toimus hüppeline areng nii missioonides kui ka projektis.

5. jaanuaril toimus Kose Gümnaasiumis sõpruskohtumine Kose valla robootikaklubide vahel, kus tehti FLL võistluse läbimängu, et robootikud saaksid aimu, mis hakkab 14. jaanuaril toimuval  FLL võistlusel juhtuma. Kosel toimus arutelu ning me saime palju häid näpunäiteid, kuidas muuta enda robotit töökindlamaks.

11. robootikatund

Üheteistkümnendas tunnis jätkasime projektiga ning sai tehtud uus missioon.

Robotex

Laupäeval, 25. nov, käisime Tallinnas, Eesti Näituste messikeskuses Robotexil. Robotex Euroopa suurim robootikasündmus, kuhu tuleb kokku võistlejaid ja külastajaid üle kogu maailma. Robotexil sai näha droonide võidusõitu, robotite võidusõitu, sumot ja palju muud põnevat.

10. robootikatund

Kümnendas tunnis jätkasime missioonide lahendamisega, mis läks vägagi edukalt. Tunni lõpus korraldasime ka sumoturniiri.

9. robootikatund

Üheksandas tunnis panime paika täpse võistluste ning missioonide plaani, samuti panime täpselt paika projekti teema ja probleemi.

8. robootikatund

Kaheksandas tunnis jätkasime valmistumisega võistluseks. Tehtud sai ka järgmine missioon. Samuti sai tegeletud ka projektiga🙂

 

7. robootikatund

Seitsmendas tunnis jätkasime FLL võistluseks ettevalmistusga.

Tegime algust projektiga, millega peab samuti FLL-l osalema ning jätkasime missioonide tegemist.

02.11

6. robootikatund

Kuuendas tunnis kolisime me uude klassi, mis asub nüüd algklasside osas. Samuti lõpetasime missiooni mudelite kokkupanemise ja hakkasime tegema missioone, millest üks sai peaaegu tehtud.

Juhendajapoolne kiitus!

26.10

5. robootikatund

Viiendas tunnis hakkasime kokku panema roboti mängulaua mudeleid, et hakata valmistuma FLL võistluseks robotiga. Kui Sa veel ei tea, mis on FLL, siis vali ülevalt menüüst "First Lego League"🙂

19.10

4. robootikatund

Neljandas tunnis hakkasime tegelema FFL võistlusega. Tänavuse hooaja teema on inglise k "Hydro Dynamics" ehk eesti k "Hüdrodünaamika" ehk me hakkasime veega seonduvaid probleeme välja mõtlema. Järgmine kord jätkame.

12.10

3. robootikatund

Kolmandas tunnis ühinesid meiega kolm uut õpilast: Lee, Joosua ja Aadam. Nüüd on meid kokku kaheksa. Nemad hakkasid samuti baasrobotit kokku panema ja nad jõudsid samale pulgale nagu teised. Järgmises tunnis hakkame tegelema FLL võistlusega.

05.10

 

2. robootikatund

Teises tunnis jätkasid kaks robootikut baasroboti ehitamist, kus nad said esimest korda proovida arvutist EV3-e programmeerida. Ülejäänud kolm hakkasid baasrobotit nullist ehitama, millega nad said väga kiirelt ning hästi hakkama. Järgmine kord saavad nad proovida arvutist EV3-e programmeerida.

21.09

Hooaja algus

Esimeses tunnis panid robootikud esimest korda käed külge EV3 robotitele. Tunnis ehitasid nad baasrobotit, mille nad tunni lõpus ka sõitma panid. Vaata videot! Selle leiad ülevalt menüüst valides "Videod".

Samuti said nad aimu tulevastest võistlustest, millest kõige rohkem ootavad nad FLL. 

FLL ehk First Lego League

FIRST LEGO League (FLL) on õpilastele vanuses 9-16 suunatud programm,  mille eesmärgiks on teaduse ja tehnoloogia populariseerimine ning lastele vajalike teadmiste ja oskuste andmine. 

Juhindudes FLLi põhiväärtustest osalevad meeskonnad iga-aastasel konkursil, mis koosneb robotivõistlusest ja projektist.

Loe lähemalt ka FLL kohta ülevalt menüüst valides "First Lego League"

või nende veebilehelt